Tính năng mới của Skype – Chia sẻ màn hình trên Android và iOS

Chia sẻ màn hình là một trong những tính năng chính của Skype từ khá lâu trên máy tính, nhưng các thiết bị di động từ lâu chống lại tính năng này chủ yếu do một số hạn chế được thực thi bởi các hệ điều hành di động liên quan đến quay phim màn hình. Việc nó ra mắt trên cả Android và iOS sẽ là một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho người dùng.

Đọc tiếp
Leave a comment